โปรโมชั่น !! แผ่นเตาเหล็กเรียบไฟฟ้า | Fun Food Thailand