ซีรี่ส์ 400 เตาแก๊สสองหัวพร้อมตู้เก็บของ - Fun Food Thailand